Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Diasshow Viser billeder

Diasshow Viser billeder automatisk. Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet. 1 [Menu] t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t [OK]. Gentag Til Fra Interval Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe. Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet. 1 sek. Indstiller intervallet for visning af billeder. Vises kun, når der afspilles stillbilleder. 3 sek. 5 sek. 10 sek. 30 sek. Billedtype Alt Afspiller alle stillbilleder på hukommelseskortet som normale billeder. Vis kun 3D Bemærkninger Afspiller kun 3D-billeder. • Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet. • Du kan ikke afspille stillbilleder og film samtidigt. Vælg billedtype med [Stillbillede/film-valg]. • Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle på et panoreringsbillede, skal du første stoppe diasshowet ved at trykke midt på kontrolhjulet, når billedet vises, og derefter trykke på midten igen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 86 DK

Stillbillede/film-valg Vælger stillbilleder eller film, der skal afspilles. 1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t ønsket tilstand. Stillbillede Film Bemærk Viser stillbilledet. Viser filmen. • Du kan ikke vise stillbilleder og film på den samme indeksskærm. z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film Du kan nemt skifte mellem billedtyper i billedindekset. Vælg (stillbillede) eller (film) i venstre side af skærmen (side 38). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 87 DK