Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Vælg dato Film lagres

Vælg dato Film lagres efter dato. Du kan vælge datoen for de film, der skal afspilles. 1 [Menu] t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t [Film]. 2 [Menu] t [Afspil] t [Vælg dato] t ønsket dato. Bemærk • Du kan ikke vælge dette element, mens der afspilles stillbilleder. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 90 DK

Roter Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen. 1 [Menu] t [Afspil] t [Roter] t tryk på midten. Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten. Bemærkninger • Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder. • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer. • Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 91 DK