Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Indst. for lydstyrke

Indst. for lydstyrke Justerer lydstyrken for film på otte trin. Dette element vises kun under afspilning af film. 1 [Menu] t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi. z Justering af lydstyrke under afspilning [Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under afspilning af film. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 94 DK

Angiv udskrivning Du kan angive, hvilke og hvor mange kopier af stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet, og udskrive på et senere tidspunkt. Mærket (udskriftsbestilling) vises for registrerede billeder (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Menu] t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling. DPOF-opsætning Flere billeder Annuller alle Datomærke Til Fra Bemærkninger Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning. 1Tryk på midten for at vælge antal ark. Hvis du vil annullere DPOF, skal du holde midten nede, indtil DPOF-mærket slås fra. 2Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive. Rydder alle DPOF-mærker. Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de udskrives. • Du kan ikke føje DPOF-mærket til film. • Du kan føje DPOF-mærket til op til 998 billeder. • DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter hukommelseskortet, når du har fået udskrevet stillbillederne. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 95 DK