Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Autovisning Du kan

Autovisning Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan ændre visningstiden. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling. 10 sek. Vises i det angivne tidsrum. 5 sek. 2 sek. Fra Bemærkninger Vises ikke. • I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til [Autorotation]. • Selvom [Gitterlinje] er indstillet til [Til], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved optagelse af [3Dpanorering] eller [Panorering]-billeder. • Før billedet vises, kan et ubehandlet billedet blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, f.eks. [DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 98 DK

Gitterlinje Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere sammensætningen af billeder. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling. Til Fra Viser gitterlinjen. Viser ikke gitterlinjen. z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film Ramme til film Rammen, som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til [Til], viser, hvorvidt motivet er inden for rammen. Dette giver dig mulighed for at justere sammensætningen ved at gå tættere på eller længere væk fra motivet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 99 DK