Views
10 months ago

Full Informatiu febrer 2018

JORNADA DE PORTES

JORNADA DE PORTES OBERTES Es convida totes les famílies del col·legi que ho desitgin, així com també aquelles altres que vostès coneguin i creguin que els pugui interessar, a participar en la nostra Jornada de Portes Obertes, que es durà a terme el proper Diumenge dia 25 de febrer. Properament rebran la informació d’aquesta jornada. PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t d’ESO Els alumnes de 4t d’ESO de tot Catalunya realitzaran, per sisè any, unes proves de competències bàsiques els propers dies 6 i 7 de febrer. En concret, el dia 6 s’avaluaran les àrees de matemàtiques, llengua catalana i castellana; i el dia 7 s’avaluaran les àrees científico-tecnològica i la llengua anglesa. Aquestes proves seran aplicades per un professor extern i, del seu resultat el departament en farà un informe global per al centre i un altre d’individual per a la família, que el col·legi lliurarà a final de curs. S’ha lliurat als alumnes un full d’informació sobre aquestes proves, no obstant , per qualsevol consulta es poden adreçar a www.gencat.cat/ensenyament. Etapes educatives D'Educació Infantil a Educació Primària Aquest pas és molt significatiu per a aquells alumnes que provenen d'una altra escola, però no tant per a aquells que passen de Parvulari a Primària dins la mateixa, ja que coneixen els mestres, els companys, l'edifici, les aules, els materials, les normes... En aquests casos, els mestres ja coneixen els nens i nenes, les seves famílies i és fàcil que estiguin estretament coordinats amb els mestres d'Ed. Infantil que comparteixen centre i claustre amb els mestres d'Educació Primària, treballen en equip i tenen el mateix projecte educatiu. La continuïtat, doncs, en aquests casos és relativament fàcil. D'altra banda, els pares, en general, no veuen el pas a Primària com a conflictiu sinó com a molt positiu i com un signe clar de desenvolupament i aprenentatge de l'infant. L'inici a l'adolescència d'Ed. Primària a l'ESO. Sovint és un canvi especial i diferent dels anteriors per l'edat de pre-adolescència, amb les conseqüents crisis i conflictes emocionals, tot i continuar a la mateixa escola. Si hi ha canvi de centre, els representa, a més, perdre el grup d'amics, perdre els referents, els adults coneguts i els espais ja apropiats. Una bona atenció i un seguiment adequat del procés que experimenten els nens i nenes durant la Primària, ben segur que suavitza “els petits conflictes” propis de l'edat que puguin sorgir més endavant. Aquest seguiment del desenvolupament de tots i cadascun dels alumnes requereix continuïtat al llarg de tota l' etapa i una atenció privilegiada en els moments de pas o d'especial risc. SESSIONS INFORMATIVES DE CANVI D’ETAPA El dia 28 de febrer es conviden les famílies a assistir a les sessions informatives de pas d’etapa, amb el següent horari: - 17:15h.- Pas de P2 a P3 - 18.15h,- Pas de P5 a 1r d’EP - 19:15h.- Pas de 6è a 1r d’ESO

REVISIÓ BUCODENTAL 1r i 6è d’Ed. Primària El proper dia 13 de febrer, als alumnes de 1r i de 6è d’Educació Primària se’ls farà la revisió bucodental, tal i com preveu el Programa de Salut escolar del departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tindrà lloc al propi centre dins l’horari escolar. Cal retornar l’autorització signada pel pare, mare o representant legal. TALLER PER ALS ALUMNES DE 2N D’ESO El dia 28 es realitzarà el taller sobre l’ús i riscos en la utilització de les xarxes socials entre adolescents, organitzat des de l’Oficina Jove. DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN EN AQUESTA TRAMESA En la tramesa d´aquest mes hi trobaran els següents documents : - Servei de menjador (Llar d´Infants ) – (Parvulari ) – (Ed. Primària i ESO) - Full informatiu sobre les proves de CB de 4t d’ESO - Autorització de la revisió bucodental (de 1r i de 6è d’EP) - Invitació Portes obertes NOTA D’INTERÈS Cal que comprovin si els falta algun dels documents relacionats. Si s´escau, els hi preguem que ho indiquin en l´apartat corresponent de l´agenda. FULL DE REBUT MENSUAL - Aportació a Fundació per activitats complementàries. - Mitja pensió: alumnes fixos -febrer-, esporàdics -gener-. - Material comú d’aula. - Fotocòpies. - Activitats extraescolars que cada família hagi escollit. - Serveis generals d’escola.

índex
D’ESCOLARITZACIÓ
Pla d’organització de jornada escolar
PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017