Views
9 months ago

Sony NWZ-E445 - NWZ-E445 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E445 - NWZ-E445 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknad Avhengig av

Merknad Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige. Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i Brukerveiledning Klikk på knappene i øvre høyre del av sidene i denne håndboken for å gå direkte til "Innhold", "Om Home-menyen" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til [Home]-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan gå direkte til den angitte siden ved å klikke på et sidenummer i innholdsfortegnelsen eller i indeksen. Du kan gå direkte til den angitte siden ved å klikke på en sidereferanseangivelse (f.eks., s. 5) på hver side. For å søke etter en referanseside med et nøkkelord, skriver du nøkkelordet inn i tekstfeltet i Adobe Reader-vinduet. Fremgangsmåte for bruk kan variere etter hvilken versjon av Adobe Reader du bruker. Slik endrer du sideoppsettet Knappene i Adobe Reader-vinduet lar deg velge hvordan sider vises. Tekstfelt for å finne tekst Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider, med en sidebredde som passer innenfor vinduet. Når du blar, ruller forrige eller neste sider opp eller ned kontinuerlig. Enkeltside Sidene vises én om gangen, og siden passer i vinduet. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side.

Innhold Grunnleggende operasjoner og skjermer Deler og kontroller...................................5 Slå spilleren på og av................................7 Om Home-menyen...................................8 Slik bruker du Home-menyen...............11 Slik bruker du Option-menyen..............14 Om programvaren.................................16 Medfølgende programvare............................16 Kompatibel programvare...............................16 Forberede spilleren Lade batteriet.........................................17 Velge displayspråket...............................19 Stille inn dato og klokkeslett.................20 Overføre musikk Velge musikkoverføringsmetoden.........21 Overføre musikk med Windows Media Player 11....................................22 Importere musikk fra CD-plater..................22 Overføre musikk.............................................24 Overføre musikk med Content Transfer................................................26 Overføre musikk med Windows Utforsker..............................................28 Overføre videoer/fotografier Velge video-/ fotografioverføringsmetoden..............30 Overføre videoer/fotografier med Content Transfer..................................31 Overføre videoer/fotografier med Windows Utforsker..............................33 Spille av musikk Spille av musikk [Music]..........................35 Musikkavspillingsskjerm...............................36 Musikklisteskjerm..........................................37 Søke etter sanger....................................38 Spille av en spilleliste......................................39 Spille av alle sanger i tilfeldig rekkefølge.............................................40 Slette sanger...........................................41 Bruke valgmenyen for musikk...............42 Vise den detaljerte informasjonsskjermen [Detailed Information]........................................44 Vise omslagsbildeskjermen [Cover Art]..........44 Endre musikkinnstillingene..................45 Stille inn avspillingsmodusen [Play Mode].....45 Stille inn lydkvaliteten [Equalizer]...................46 Lytte med klar stereolyd [Clear Stereo]............47 Justere volumnivået [Dynamic Normalizer].......48 Optimerer kvaliteten på lyden som kan høres fra den inkluderte høyttaleren SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]........49 Se på videoer Spille av en video [Videos]........................50 Videoavspillingsskjerm..................................51 Slette videoer..........................................52 Bruke valgmenyen for video..................53 Endre videoinnstillingene......................54 Angi zoomfunksjonen [Zoom Settings]...........54 Angi visning for videoskjermbildet [Display]...........................................................56 Angi videoretningen [Video Orientation].........57 Fortsettes