Views
9 months ago

Sony NWZ-E445 - NWZ-E445 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E445 - NWZ-E445 Consignes d’utilisation Norvégien

Vise fotografier Vise

Vise fotografier Vise fotografier [Photos]..........................58 Fotovisningsskjerm........................................59 Spille av en lysbildevisning....................60 Slette fotografier....................................61 Bruke valgmenyen for fotografi............62 Endre fotoinnstillingene........................63 Fotoretning [Photo Orientation].........................63 Angi visning for fotoskjermen [Display]........64 Stille inn avspillingsmodus for lysbildevisningen [Slide Show Repeat]............64 Stille inn intervallet for en lysbildevisning [Slide Show Interval]..........................................65 Lytte til og spille inn fra FM-radio Lytte til FM-radio...................................66 FM-radioskjermen.........................................67 Automatisk forhåndsinnstilling av stasjoner [Auto Preset].....................................................68 Manuell forhåndsinnstilling av stasjoner....69 Slette forhåndsinnstilte stasjoner..................69 Spille inn FM-radio................................70 Spille av innspilte FM-radioprogrammer.........................72 Slette innspilte FM-radioprogrammer.........................73 Bruke valgmenyen for FM-radio...........74 Endre FM-radioinnstillingene...............76 Stille inn mottaket [Scan Sensitivity].................76 Stille inn mono/stereo [Mono/Auto]................76 Spille inn/lytte til tale Spille inn tale..........................................77 Spille av innspilte talefiler.....................79 Slette innspilte talefiler..........................80 Bruke valgmenyen for taleopptak.........81 Endre opptaksinnstillingene..................83 Velge et nivå for opptakskvalitet [Bit Rate Settings]..............................................83 Vanlige innstillinger Endre de vanlige innstillingene.............87 Vise informasjon om spilleren [Unit Information].............................................87 Begrense volumet [AVLS (Volume Limit)].........88 Slå av pipelyden [Beep Settings]........................88 Stille inn en skjermsparertype [Screensaver].....................................................89 Justere lysstyrken på skjermen [Brightness]...89 Stille inn klokken nå [Set Date-Time]...............90 Stille inn datoformatet [Date Display Format]........................................91 Stille inn klokkeformatet [Time Display Format]........................................91 Gjenopprette fabrikkinnstillingene [Reset all Settings]..............................................92 Formatere minnet [Format].............................92 Velge displayspråket [Language Settings]....93 Nyttige fakta Om batterilevetiden...............................94 Hva er format og bithastighet?..............95 Hva er lydformat?...........................................95 Hva er videoformat?.......................................96 Hva er fotoformat?.........................................96 Lagre data...............................................97 Oppgradere fastvaren i spilleren...........98 Feilsøking Feilsøking...............................................99 Meldinger.............................................111 Annen informasjon Forholdsregler......................................113 Merknad om lisens og varemerke........121 Spesifikasjoner.....................................124 Indeks...................................................131 Bruke telleren Stille inn telleren....................................84 Stille inn alarmen [Alarm]...............................85 Stille inn innsovingstiden [Sleep Timer]..........86

Grunnleggende operasjoner og skjermer Grunnleggende operasjoner og skjermer Deler og kontroller Forside BACK/HOME-knapp Trykk for å gå opp ett nivå i listeskjermen, eller gå tilbake til forrige meny. Trykk og hold BACK/HOMEknappen for å vise [Home]-menyen ( s. 8). 5-veisknapp* 1 Starter avspillingen og gjør det mulig å navigere i spillerens skjermmenyer ( s. 11, 14). Display Se s. 8. VOL +* 1 /–-knapp Justerer volumet. HOLD-bryter Med HOLD-bryteren kan du beskytte spilleren mot utilsiktet operasjon under transport. Når HOLD-bryteren blir skjøvet i pilens retning , blir funksjonene for alle knapper deaktivert. Hvis du skyver HOLD-bryteren i motsatt retning, blir HOLD-funksjonen slått av. OPTION/PWR OFF-knapp Trykk for å vise valgmenyen ( s. 14, 42, 53, 62, 74, 81). Hvis du trykker og holder inne OPTION/PWR OFF-knappen, slås skjermen av og spilleren går inn i standby-modus ( s. 7). * 1 Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene. Fortsettes