Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Finlandais

Vianmääritys > Verkko

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n170 N Verkko (LAN/WLAN) Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Smart Network -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa? ❑ Napsauta tehtäväpaliin -kuaketta ja tarkista, onko VAIO Smart Network -kuvake näkyvissä. ❑ Jos VAIO Smart Network -kuvaketta ei näy tehtäväpalkilla, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Smart Network ja muuta asetusta siten, että kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Tarkista, että WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja että WIRELESS-merkkivalo palaa. Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä. Jos haluat yhdistää tietokoneen WLAN-liityntäpisteeseen käyttämällä 5 GHz:n taajuutta, muista valita 5 GHz:n taajuus tai sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuudet VAIO Smart Network -asetusikkunan Wireless LAN Settings -kohdasta. WLAN-tiedonsiirto (IEEE 802.11a -standardi), joka käyttää vain 5 GHz:n taajuutta ja on saatavana vain tietyissä malleissa, on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli. 2 Valitse Näytä verkon tila ja tehtävät kohdassa Verkko ja Internet. 3 Valitse Yhdistä verkkoon ja varmista, että liityntäpiste on valittu. Tarkista, että salausavain on oikein.

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n171 N ❑ ❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Voit muuttaa asetuksia seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli. 2 Valitse Järjestelmä ja suojaus ja Virranhallinta-asetukset. 3 Voit muuttaa virranhallinta-asetuksia valitsemalla Muuta suunnitelman asetuksia. 4 Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia. 5 Kaksoisnapsauta kohtaa Langattoman sovittimen asetukset ja Virransäästötila. 6 Valitse alasvetovalikosta Paras mahdollinen suorituskyky. Jos olet kytkenyt langattomat laitteet pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi muodostaa yhteyttä langattomiin yhteyspisteisiin. Voit ottaa laitteet käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 135) ohjeita. Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa. Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein. Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Muuta asetuksia toimimalla kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLANliityntäpisteeseen? (sivu 170) ohjeiden mukaan. Jos olet kytkenyt langattomat laitteet tai LAN-portin pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi käyttää Internetiä langattoman tai LAN-verkon kautta. Voit ottaa laitteet tai portin käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 135) ohjeita.