Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Tchèque

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Tchèque

Sony,

Sony, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Obsah Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................5 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN .................12 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN................14 Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH.............15 Záruka................................................................................16 Odborná pomoc společnosti Sony....................................22 3