Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Betjening

Fejlfinding > Betjening af computeren n160 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra det tilsluttede USB-diskettedrev? ❑ ❑ Hvis du vil starte computeren fra USB-diskettedrevet, skal du ændre boot-rækkefølgen. 1 Sørg for at Fast BIOS Startup Settings på VAIO Control Center er deaktiveret (side 160). 2 Genstart computeren, og tryk gentagende gange på F11-tasten, indtil VAIO-logoet vises. Hvis du har deaktiveret USB-porte i skærmen BIOS-opsætning, kan du ikke anvende USB-diskettedrevet tilsluttet til en af USB-portene. Følg, for at aktivere portene, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 135). Hvorfor vises VAIO-logoet ikke når jeg tænder computeren? Når Fast BIOS Startup Settings på VAIO Control Center er aktiveret, vises VAIO-logoet ikke. Følg disse trin for at deaktivere Fast BIOS Startup Settings: 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på System Information og Fast BIOS Startup Settings for at deaktivere indstillingerne.

Fejlfinding > Systemopdatering/-sikkerhed n161 N Systemopdatering/-sikkerhed Hvordan kan jeg finde vigtige opdateringer til computeren? Du kan finde og installere de seneste opdateringer til computeren ved hjælp af disse programmer: Windows Update og VAIO Update. Du kan finde yderligere oplysninger i Opdatering af computeren (side 33). Hvordan kan jeg planlægge installation af Windows-opdateringer på computeren? Operativsystemet Microsoft Windows er forudinstalleret på din computer. Den bedste måde, du kan beskytte computeren mod sikkerhedstrusler på, f.eks. virus, er ved regelmæssigt at hente og installere de nyeste opdateringer til Windows. Du kan hente vigtige Windows-opdateringer på følgende måde: ! Computeren skal have forbindelse til internettet, inden du kan modtage opdateringer. 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på System og sikkerhed. 3 Klik på Løsningscenter. 4 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere automatiske eller planlagte opdateringer.