Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Netværk

Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådløst LAN) n172 N Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom? ❑ ❑ ❑ ❑ Den hastighed, som data overføres med på trådløse LAN, påvirkes af afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne og adgangspunkterne. Andre faktorer kan være enhedskonfigurationerne, forholdene for radiosignaler og softwarekompatibilitet. Du er muligvis nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det anvendte adgangspunkt for at opnå den maksimale dataoverførselshastighed. Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet. Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 170) for at ændre indstillingerne. Hvordan undgår jeg afbrydelser af dataoverførslen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Mens computeren har forbindelse til et adgangspunkt, kan dataoverførslen blive afbrudt, hvis der overføres store filer, eller hvis computeren er placeret tæt på mikrobølger eller trådløse telefoner. Flyt computeren tættere på adgangspunktet. Kontrollér, at forbindelsen til adgangspunktet er intakt. Skift adgangspunktkanal. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 170) for at ændre indstillingerne.

Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådløst LAN) n173 N Hvad er kanaler? ❑ ❑ Trådløs LAN-kommunikation foregår på delte frekvensbånd, også kaldet kanaler. Trådløst LAN-adgangspunkt fra tredjepartsleverandører kan være forudindstillet til andre kanaler end enheder fra Sony. Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan du finde oplysninger om forbindelsesindstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Hvorfor afbrydes netværksforbindelsen, når jeg ændrer krypteringsnøglen? To computere med funktionen trådløst LAN, kan miste en Peer-to-Peer-netværksforbindelse, hvis krypteringsnøglen ændres. Du kan enten gendanne krypteringsnøglens oprindelige profil eller indlæse nøglen igen på begge computere, så de to nøgler er identiske.