Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Om

Kom godt i gang > Om indikatorlamperne n 18 N Om indikatorlamperne Din computer er udstyret med følgende indikatorlamper: Indikator Strøm 1 Opladning Medieadgang Indbygget kamera Diskdrev Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funktioner Lyser grønt, mens computeren er i normal tilstand, blinker langsomt orange, mens computeren er i slumretilstand, og slukkes, når computeren skifter til dvaletilstand eller slukkes. Lyser, når batteriet oplades. Se Opladning af batteriet (side 25) for flere oplysninger. Lyser, når data læses fra et hukommelseskort, f.eks. "Memory Stick" og et SD-hukommelseskort. (Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, mens denne indikator er tændt.) Når indikatoren er slukket, er hukommelseskortet ikke i brug. Lyser, når det indbyggede kamera er i brug. Lyser mens der er dataadgang til den indbyggede lagerenhed. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, mens denne indikator er tændt. Tryk på tasterne Fn+Num Lk for at aktivere det numeriske tastatur. Tryk en gang på tasterne for at deaktivere det numeriske tastatur. Det numeriske tastatur er ikke aktiveret, når indikatoren er slukket. Tryk på tasten Caps Lock for at skrive store bogstaver. Der skiftes til små bogstaver, hvis du trykker på tasten Shift mens indikatoren er tændt. Tryk på tasten en gang til for at slukke indikatoren. Når Caps lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal indtastning. Tryk på tasten Fn+Scr Lk for at ændre den måde, der rulles på i skærmbilledet. Når Scroll lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal rulning. Tasten Scr Lk har forskellige funktionsmåder, alt efter hvilket program du bruger, og tasten fungerer ikke i alle programmer. Lyser mens en eller flere trådløse indstillinger er aktiveret.

Kom godt i gang > Tilslutning af strømmen n 19 N Tilslutning af strømmen Du kan bruge en vekselstrømsadapter eller et genopladeligt batteri som strømkilde til computeren. Inden du bruger computeren første gang, skal du tilslutte en vekselstrømsadapter til computeren. ! Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl. Brug af vekselstrømsadapteren Når computeren er tilsluttet direkte til en stikkontakt, og batteriet samtidig er installeret, får computeren strøm fra stikkontakten. ✍ Brug kun den vekselstrømsadapter, der følger med computeren. Sådan bruger du vekselstrømsadapteren 1 Sæt den ene ende af strømledningen (1) ind i vekselstrømsadapteren (3). 2 Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten (2). 3 Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren (3) ind i DC IN-porten (4) på computeren. ! DC In-stikkets form kan variere, alt efter hvilken vekselstrømsadapter der benyttes.