Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en USB-enhet n120 N Så här laddar du en USB-enhet Du kan ladda en USB-enhet genom att ansluta den till den USB-port som kan leverera ström när datorn är avstängd, i Viloläge, Vila så väl som i Normalläge. 1 Anslut datorn till ett nätuttag med nätadaptern (sidan 19). 2 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 3 Klicka på Power Management och USB Charging Settings och aktivera inställningen för USB-laddning. 4 Anslut en USB-enhet till USB-porten (märkt med texten CHARGE ovanför porten) som sitter bredvid HDMI-utgången (sidan 14). ! När inställningen USB-laddning är aktiverad så kan du inte använda fjärrväckningsfunktionen för att kontrollera datorn med den USB-enhet som är ansluten till USB-porten som kan leverera ström. Om laddningen inte startar när du ansluter en USB-enhet till den USB-port som kan leverera ström så kopplar du bort enheten och försöker ansluta den igen. Att tänka på när du ansluter en USB-enhet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Du måste kanske installera drivrutinen som följer med USB-enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Se till att du använder en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows för att skriva ut dokument. Läs USB-enhetens bruksanvisning för information om hur USB-enheten ska tas bort. Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador: ❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-portarna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna. ❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna. Om datorn går i Vila när skrivning till en USB-enhet pågår så skrivs inte korrekt data till USB-enheten.

Anpassa din VAIO-dator > n121 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Ställa in lösenordet (sidan 122) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 129) ❑ Använda VAIO Power Management (sidan 130) ❑ Välja grafiklägen (sidan 131) ❑ Ändra visningsspråk (sidan 134) ❑ Skydda data från obehörig användning (sidan 135)