Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n162 N Återställning/återställningsmedia Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care (sidan 35). Medierna används för att återställa ditt datorsystem till fabriksinställningarna. ! Om det inte medföljde en dockningsstationen med datorn måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej). Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att återställa mitt datorsystem till fabriksinställningarna? Det finns två sätt att återställa datorsystemet: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att ominstallera originalprogrammen och drivrutinerna? Du kan återskapa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care (sidan 35). Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Care. Hur kan jag kontrollera volymen för återställningsområdet? Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras. Gör följande om du vill kontrollera återställningsområdets volym: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator, och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster fönsterruta. Återställningsområdets volym, och C-enhetens totala volym, visas på raden Disk 0 i den mittre fönsterrutan.

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n163 N Hur kan jag minska volymen för återställningsområdet? Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras. Om datorn innehåller en fast disk kanske du vill minska återställningsområdet genom att ta bort information. 1 Om du återställer datorn från återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en dockningsstation ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn och till elnätet. 2 Sätt i skivan i den optiska skivenheten eller anslut USB-flashenheten (medföljer ej) till USB-porten när datorn är i normalläge. ! Använd återställningsmedia som du skapade när du först fick din dator. Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 135). 3 Stäng av datorn och slå på den igen. ✍ Om du använder dockningsstationen, den externa optiska skivenheten eller USB-flashenheten trycker du på F11 upprepade gånger tills VAIO-logotypen försvinner. Dock visas inte VAIO-logotypen när Fast BIOS Startup Settings i VAIO Control Center är aktiverat. Inaktivera inställningarna med VAIO Control Center (sidan 160). 4 Tryck på M eller m för att välja VAIO Care Rescue och tryck på Enter. 5 Klicka på Tools och Start advanced recovery wizard. ✍ När meddelandet Do you need to rescue data? visas gör du vid behov en säkerhetskopia av all data.