Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n166 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Batteriets laddningsstatus kan du kontrollera via laddningsindikatorn. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 25). När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda om batteriet när: ❑ Strömmen i batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorn blinkar. ❑ Du inte har använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd närmar sig slutet. Batteriets laddningskapacitet kan kontrolleras via Battery-funktionen i VAIO Control Center. Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt medan det driver datorn.

Felsökning > Batteri n167 N Kan min dator gå i Viloläge när den drivs på batteri? Din dator kan gå i Viloläge när den drivs på batteri, men vissa program och tillbehör hindrar systemet från att gå in i Viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i Viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera Viloläge finns i Använda Viloläge (sidan 32). Varför kan jag inte ladda batteriet fullt? Batterivårdsfunktionen är aktiverad för att förlänga batteriets livstid i VAIO Control Center. Kontrollera inställningarna i VAIO Control Center. Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i Viloläge? ❑ ❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös problemet genom att stänga av datorn och hålla batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som t.ex ett gem). Om problemet kvarstår avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn stänger du av datorn och avlägsnar extrabatteriet. Om problemet kvarstår håller du batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder. Om problemet kvarstår tar du bort båda batterierna och sätter i dem igen. Information om hur du sätter i och avlägsnar batteriet finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 21). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).