Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n182 N Varför går det inte att skriva information till Blu-ray-skivmedia? ❑ ❑ Kontrollera att din optiska skivenhet stöder bränning av Blu-ray-skivor. BD-R-skivmedia är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivmedia. Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska? Kontrollera att din externa optiska skivenhet är ansluten till elnätet och USB-porten. Om den inte är ansluten, fungerar din optiska skivenhet inte som den ska. ! Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 135).

Felsökning > Bildskärm n183 N Bildskärm Varför blir skärmen svart? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns skärm kan bli svart om datorns ström bryts eller om den går in i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn är i LCD (grafik) Vilaläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 30). Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Om datorn drivs av batteri kontrollerar du att batteriet är korrekt installerat och att det är laddat. Mer information finns i Använda batteriet (sidan 21). Om visningsskärmen är inställd till den externa bildskärmen trycker du två gånger på Windows+P och sedan på Enter för att ändra visningsskärmen till datorns skärm. Under tiden ett grafiklägesval görs kan datorns skärm bli blank och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.