Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Suédois

Varumärken > n202 N

Varumärken > n202 N SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke. SDXC-logotypen är ett varumärke. Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc. ”PlaceEngine” har utvecklats av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och licensierat av Koozyt, Inc. ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena eller ® utelämnats. Funktioner och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. All ovan angiven programvara följer eventuellt inte med just din datormodell.

För kännedom > n203 N För kännedom © 2011 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form. Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller användning av dessa. I denna handbok har märkena eller ® utelämnats. Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare. Sony Corporation har inget ansvar, och kommer inte att kompensera dig, för eventuella förluster av inspelningar på din dator, på externa inspelningsmedier eller andra inspelningsenheter, heller inte för andra relevanta förluster, inklusive då inspelningar inte utförs av orsaker som exempelvis fel på datorn, eller när innehållet på en inspelning går förlorat eller skadas på grund av fel på datorn, eller reparationer som har utförts på din dator. Sony Corporation kommer inte att återställa, återföra eller avbilda det innehåll som spelats in på din dator, externa inspelningsmedier eller inspelningsenheter under några som helst förhållanden.

 • Page 1 and 2:

  N Bruksanvisning Persondator VPCZ2-

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Försiktighetsåtgärder ....

 • Page 5 and 6:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 7 and 8:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 9 and 10:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 11 and 12:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 13 and 14:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 15 and 16:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 17 and 18:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 19 and 20:

  Komma igång > Ansluta datorn till

 • Page 21 and 22:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 23 and 24:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 25 and 26:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 27 and 28:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 29 and 30:

  Komma igång > Stänga av datorn p

 • Page 31 and 32:

  Komma igång > Använda energisparl

 • Page 33 and 34:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 35 and 36:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 37 and 38:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 39 and 40:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 41 and 42:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 43 and 44:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 45 and 46:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 47 and 48:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 49 and 50:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 51 and 52:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > n 99 N A

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Anpassa din VAIO-dator > n121 N Anp

 • Page 123 and 124:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 125 and 126:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 127 and 128:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 129 and 130:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 131 and 132:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja gra

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda dat

 • Page 137 and 138:

  Försiktighetsåtgärder > n137 N F

 • Page 139 and 140:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 141 and 142:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 143 and 144:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 145 and 146:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 147 and 148:

  Försiktighetsåtgärder > Använda

 • Page 149 and 150:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 151 and 152: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 153 and 154: Felsökning > n153 N ❑ Högtalare
 • Page 155 and 156: Felsökning > Användning av dator
 • Page 157 and 158: Felsökning > Användning av dator
 • Page 159 and 160: Felsökning > Användning av dator
 • Page 161 and 162: Felsökning > Systemuppdatering/sä
 • Page 163 and 164: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 165 and 166: Felsökning > Partition n165 N Part
 • Page 167 and 168: Felsökning > Batteri n167 N Kan mi
 • Page 169 and 170: Felsökning > Inbyggd kamera n169 N
 • Page 171 and 172: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 173 and 174: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 175 and 176: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n175
 • Page 177 and 178: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n177
 • Page 179 and 180: Felsökning > Optiska skivor n179 N
 • Page 181 and 182: Felsökning > Optiska skivor n181 N
 • Page 183 and 184: Felsökning > Bildskärm n183 N Bil
 • Page 185 and 186: Felsökning > Bildskärm n185 N Vad
 • Page 187 and 188: Felsökning > Bildskärm n187 N Var
 • Page 189 and 190: Felsökning > Utskrift n189 N Utskr
 • Page 191 and 192: Felsökning > Högtalare n191 N Hö
 • Page 193 and 194: Felsökning > Pekplatta n193 N Pekp
 • Page 195 and 196: Felsökning > Disketter n195 N Disk
 • Page 197 and 198: Felsökning > Ljud/video n197 N Vad
 • Page 199 and 200: Felsökning > Kringutrustning n199
 • Page 201: Varumärken > n201 N Varumärken SO