Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie stacji dokującej n100 N Podłączanie stacji dokującej Z komputerem mogła zostać dostarczone stacja dokująca. Podłączenie dostarczonej z komputerem lub opcjonalnej stacji dokującej umożliwia korzystanie z napędu dysków optycznych oraz podłączanie innych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki i monitory zewnętrzne. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. Umiejscowienie złączy stacji dokującej A Port USB *1 (strona 119) B Port USB *2 (strona 119) C Port LAN (strona 67) D Złącze wyjściowe HDMI (strona 112) E Złącze monitora (strona 110) F Kabel połączeniowy G Gniazdo zabezpieczeń H Złącze DC IN (strona 102) I Złącze Docking station (strona 102), (strona 105) J Przycisk UNDOCK (strona 105) K Wskaźnik IN USE (strona 105) Świeci, kiedy połączenie między stacją dokującą a komputerem jest aktywne. *1 Zgodny ze standardem USB 2.0. *2 Zgodny ze standardem USB 2.0/3.0. Porty USB zgodne ze standardem USB 3.0 są oznaczone kolorem niebieskim.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie stacji dokującej n101 N A Port USB * (strona 119) B Otwory wentylacyjne C Napęd dysków optycznych (strona 47) D Wskaźnik zasilania Świeci kolorem zielonym, kiedy stacja dokująca jest włączona; miga kolorem pomarańczowym, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania; miga kolorem żółtym, kiedy napęd dysków optycznych odczytuje dane. E Przycisk wysuwania dysku (strona 43), (strona 47) * Zgodny ze standardem USB 2.0. ! Stację dokującą można zasilać tylko przy użyciu dostarczonego z nią zasilacza. Nie należy odłączać zasilacza sieciowego od stacji dokującej ani od gniazdka sieciowego, kiedy stacja dokująca jest używana. Może to spowodować uszkodzenie danych lub awarię sprzętu.