Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranu n116 N Wybór trybu ekranu Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera lub podłączony monitor zewnętrzny. ! Jeśli do komputera jest podłączona dostarczona z komputerem lub opcjonalna stacja dokująca, przed wybraniem trybu wyświetlania należy zamknąć niektóre aplikacje, takie jak gry, odtwarzacze wideo i przeglądarki internetowe. ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera. Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7 Aby wybrać tryb wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 37). Naciskając klawisze Fn+F7, można również wybrać tryb wyświetlania po podłączeniu stacji dokującej do komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie trybu grafiki (strona 131). Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK. ! Jeśli bieżącym trybem grafiki jest Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Aby zmienić ustawienia trybu grafiki, zobacz (strona 131).

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie funkcji obsługi kilku monitorów n117 N Używanie funkcji obsługi kilku monitorów Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do komputera jest przyłączony monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach jednego pulpitu. Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.