Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie funkcji obsługi kilku monitorów n118 N Jak korzystać z funkcji obsługi kilku monitorów ✍ Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów. Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów. Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu wstrzymania lub hibernacji, ponieważ może nie powrócić do trybu normalnego. Jeśli na obu ekranach stosowane są inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ oprogramowanie może nie działać wtedy poprawnie. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz ustawienie Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij przycisk OK. ! Jeśli bieżącym trybem grafiki jest Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Aby zmienić ustawienia trybu grafiki, zobacz (strona 131). ✍ Możesz także ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz dostosowywać funkcję obsługi wielu monitorów. W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzeń USB n119 N Podłączanie urządzeń USB Do komputera można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus), takie jak myszy, stacje dyskietek, głośniki i drukarki. ! Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135). Jak podłączyć urządzenie USB 1 Wybierz port USB (1), którego chcesz używać. 2 Podłącz kabel urządzenia USB (2) do portu USB.