Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzeń USB n120 N Jak naładować urządzenie USB Urządzenia USB można ładować przez podłączenie ich do portu USB z funkcją zasilania, kiedy komputer jest wyłączony, w trybie hibernacji lub wstrzymania, a także kiedy działa w trybie normalnym. 1 Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego (strona 19). 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Ustawienia ładowania przez USB (USB Charging Settings), a następnie włącz ustawienia ładowania przez USB. 4 Podłącz urządzenie USB do portu USB (oznaczonego napisem CHARGE nad złączem) obok złącza wyjściowego HDMI (strona 14). ! Kiedy są włączone ustawienia ładowania przez USB, nie można używać funkcji zdalnego wybudzania komputera przez urządzenie USB podłączone do portu USB, który może dostarczać zasilanie. Jeśli po podłączeniu urządzenia do portu USB z funkcją zasilania ładowanie nie rozpoczyna się, należy odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie. Uwagi dotyczące podłączania urządzeń USB ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Korzystanie z urządzenia USB może wymagać uprzedniego zainstalowania sterownika dostarczonego z urządzeniem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem USB. Do drukowania dokumentów należy używać drukarek USB zgodnych z używaną wersją systemu Windows. Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem. Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek: ❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub uderzenia. ❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB. Jeśli komputer przejdzie do trybu wstrzymania podczas zapisywania danych w urządzeniu USB, dane w urządzeniu USB nie zostaną zapisane prawidłowo.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > n121 N Dostosowywanie ustawień komputera VAIO W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd. ❑ Ustawianie hasła (strona 122) ❑ Używanie programu VAIO Control Center (strona 129) ❑ Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 130) ❑ Wybieranie trybu grafiki (strona 131) ❑ Zmienianie języka wyświetlania (strona 134) ❑ Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych (strona 135)