Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n122 N Ustawianie hasła Ustawienie hasła pozwala zabezpieczyć komputer przed dostępem niepowołanych osób. Użytkownik jest monitowany o podanie hasła przy uruchamianiu komputera oraz kiedy komputer powraca do normalnego trybu pracy z trybu wstrzymania lub hibernacji. ! Nie należy zapominać ustawionego hasła. Hasło można zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Typ hasła Hasło startowe Opis Za pomocą funkcji systemu BIOS można ustawić dwa rodzaje haseł: - Hasło komputera: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie wszystkich ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. - Hasło użytkownika: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie niektórych ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera. ✍ Podczas uruchamiania komputera użytkownik jest monitowany o wprowadzenie hasła startowego po wyświetleniu logo VAIO. ! W przypadku zapomnienia hasła komputera będzie konieczne zresetowanie go. Za tę usługę jest pobierana opłata. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5). Hasło użytkownika można zresetować na ekranie systemu BIOS przez wprowadzenie hasła komputera. Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do komputera. Konto każdego użytkownika jest chronione osobnym hasłem. ✍ Monit o wprowadzenie hasła systemu Windows jest wyświetlany po wybraniu konta użytkownika.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n123 N Ustawianie hasła startowego Jak dodać hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. ! Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 160). 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 3 Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów). 4 Wybierz opcję Password when Power On w części Security i naciśnij klawisz Enter. 5 Zmień ustawienie z Disabled na Enabled. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.