Views
5 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Wybieranie trybu grafiki n132 N ❑ ❑ Tryb ekranu komputera (Computer Display mode) W Tryb ekranu komputera (Computer Display mode) komputer wyświetla obraz na wyświetlaczu, używając karty graficznej w stacji dokującej dla zwiększenia wydajności grafiki. Ten tryb jest przeznaczony do pracy z niektórymi aplikacjami, takimi jak gry, na ekranie komputera. ! W Tryb ekranu komputera (Computer Display mode) nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) W Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) można rozszerzyć pulpit na monitor lub monitory zewnętrzne podłączone do komputera i do stacji dokującej. Ten tryb pozwala wyświetlać gry wideo na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Karta graficzna w komputerze wyświetla obraz na ekranie komputera lub na monitorach zewnętrznych podłączonych do komputera, a karta graficzna stacji dokującej wyświetla obraz na monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. ! Aby oprogramowanie działało prawidłowo, należy zamknąć pewne aplikacje, takie jak gry, odtwarzacze wideo i przeglądarki internetowe przed wykonywaniem następujących czynności. - Przeciąganie okna aktywnej aplikacji z jednego monitora na inny. - Zmienianie urządzenia wyjściowego obrazu. - Podłączanie i odłączanie monitorów zewnętrznych. - Zmienianie rozdzielczości ekranu komputera lub monitorów zewnętrznych.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Wybieranie trybu grafiki n133 N Wybieranie trybu grafiki ręcznie Tryb grafiki można wybrać ręcznie. Jak wybrać tryb grafiki ręcznie 1 Naciśnij klawisze Fn+F7. 2 Kliknij opcję Ustawienia (Settings). 3 Wybierz odpowiedni tryb grafiki, a następnie kliknij przycisk OK lub Zastosuj. ✍ W oknie Ustawienia (Settings) można także wybrać wyjściowe urządzenie wyświetlające. Jeśli jest używana funkcja Intel ® Wireless Display (dostępna tylko w niektórych modelach), należy odłączyć stację dokującą od komputera lub odłączyć monitory zewnętrzne od stacji dokującej i wybrać Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode).