Views
4 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych n136 N Jak wyłączyć urządzenia wbudowane 1 Sprawdź, czy opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center jest wyłączona (strona 160). 2 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać jedno z urządzeń wbudowanych, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Disabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ✍ Aby włączyć urządzenie, wybierz opcję Enabled zamiast opcji Disabled. 6 Jeśli chcesz wyłączyć inne urządzenia wbudowane, powtórz czynności 4 i 5 dla każdego urządzenia. 7 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Środki ostrożności > n137 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 138) ❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 140) ❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 141) ❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 143) ❑ Używanie źródła zasilania (strona 144) ❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 145) ❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 146) ❑ Używanie akumulatora (strona 147) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 148) ❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 149) ❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 150) ❑ Używanie modułu TPM (strona 151)