Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Bezprzewodowa sieć WAN n174 N Bezprzewodowa sieć WAN Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu bezprzewodowej sieci WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pobieranie danych z sieci 3G oraz czy została aktywowana przez operatora sieci komórkowej. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z instrukcjami w temacie Wkładanie karty SIM (strona 74). Sieć telefonii komórkowej musi być dostępna na obszarze, na którym się znajdujesz. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje o zasięgu sieci. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że przełącznik obok opcji Wireless WAN jest ustawiony w położeniu On w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że w programie do zarządzania połączeniami prawidłowo skonfigurowano nazwę punktu dostępowego (APN). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać prawidłową nazwę punktu dostępowego. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji nazwy punktu dostępowego można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania do zarządzania połączeniami. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami poprawnie wykrywa modem sieci bezprzewodowej WAN. Wykrycie modemu sieci bezprzewodowej WAN może potrwać dłuższą chwilę. ✍ Aby uzyskać dodatkowe instrukcje na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO. Sprawdź. czy oprawka karty SIM jest prawidłowo zainstalowana w gnieździe karty SIM. Jeśli urządzenia bezprzewodowe zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nawiązywanie połączeń z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej jest niemożliwe. Aby włączyć urządzenia bezprzewodowe, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135).

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n175 N Technologia BLUETOOTH Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Jeśli urządzenia bezprzewodowe zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, funkcja BLUETOOTH jest niedostępna. Aby włączyć urządzenia bezprzewodowe, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135). Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH, jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.