Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n178 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który komputer próbuje odczytać może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Informacje o sposobach czyszczenia dysku zamieszczono w temacie Dyski (strona 140). Co zrobić, jeśli dysk nie wysuwa się z napędu? ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do źródła zasilania. Naciśnij przycisk wysuwania dysku w stacji dokującej. Jeśli przycisk wysuwania napędu nie działa, kliknij kolejno Start i Komputer, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz opcję Wysuń. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n179 N Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku w komputerze? ❑ Upewnij się, że dysk został prawidłowo włożony do napędu. Zobacz Używanie napędu dysków optycznych (strona 47). ❑ Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku). ❑ Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ❑ ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Instrukcje czyszczenia dysku zamieszczono w temacie Dyski (strona 140). Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie. ❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć głośność do poziomu słyszalnego. ❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień. ❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio. ❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.