Views
5 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n186 N Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? ❑ ❑ Jeśli sygnał wyjściowy wideo został skierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać obrazu wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby wyświetlać obraz na ekranie komputera, naciśnij dwukrotnie klawisze Windows+P, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze. Jak zmienić jasność ekranu LCD? Aby zmienić jasność ekranu LCD komputera, naciśnij przyciski Fn+F5 lub Fn+F6. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 37). Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest zablokowany.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n187 N Jak automatycznie dostosować jasność ekranu LCD? Jasność ekranu LCD w komputerze dostosowuje się automatycznie do jasności światła otoczenia, mierzonej przez czujnik oświetlenia. Aby wyłączyć automatyczne dostosowywanie jasności ekranu, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij kolejno Ekran (Display) i Ustawienia automatycznej regulacji jasności (Automatic Brightness Settings). 3 Wyczyść pole wyboru Automatycznie dostosuj jasność (Adjust brightness automatically), aby wyłączyć tę funkcję. 4 Kliknij przycisk OK. Co zrobić, jeśli na zewnętrznym monitorze nie ma obrazu? Aby wyświetlać obraz na ekranie komputera, naciśnij dwukrotnie klawisze Windows+P, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj. 2 Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.