Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Karta pamięci „Memory Stick” n198 N Karta pamięci „Memory Stick” Co zrobić, jeśli w innych urządzeniach nie można użyć sformatowanej w komputerze VAIO karty „Memory Stick”? Może być konieczne ponowne sformatowanie karty „Memory Stick”. Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki. Przed sformatowaniem karty „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane. 1 Skopiuj dane z karty „Memory Stick” na wbudowane urządzenie magazynujące, aby zachować dane lub obrazy. 2 Sformatuj kartę „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w temacie Formatowanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 59). Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty „Memory Stick”? Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”. Dlaczego nie można zapisać danych na karcie „Memory Stick”? ❑ ❑ Niektóre wersje kart „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć przypadkowego skasowania ich lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest wyłączony. Jeśli gniazdo kart „Memory Stick Duo” zostało wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, używanie kart „Memory Stick” w tym gnieździe jest niemożliwe. Aby włączyć to gniazdo, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135).

Rozwiązywanie problemów > Urządzenia peryferyjne n199 N Urządzenia peryferyjne Co zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieci elektrycznej. Spróbuj użyć innego portu USB. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty przy pierwszym podłączeniu urządzenia. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania. Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa. Koncentratory USB mogą uniemożliwiać działanie urządzenia ze względu na nieprawidłową dystrybucję zasilania. Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora. Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać żadnych podłączonych urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135). Co zrobić, jeśli nie można używać urządzenia peryferyjnego? Możliwe, że porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135). Dlaczego nie mogę ładować urządzenia USB podłączonego do portu USB z funkcją zasilania? ❑ ❑ Jeśli komputer jest wyłączony albo w trybie hibernacji lub wstrzymania, podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania. Możliwe, że porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 135).

 • Page 1 and 2:

  N Podręcznik użytkownika Komputer

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Środki ostrożności........

 • Page 5 and 6:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 7 and 8:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 9 and 10:

  Przed użyciem > Zagadnienia dotycz

 • Page 11 and 12:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 13 and 14:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 15 and 16:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 17 and 18:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 19 and 20:

  Podstawy obsługi > Podłączanie d

 • Page 21 and 22:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 23 and 24:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 25 and 26:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 27 and 28:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 29 and 30:

  Podstawy obsługi > Bezpieczne wył

 • Page 31 and 32:

  Podstawy obsługi > Używanie tryb

 • Page 33 and 34:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 35 and 36:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 37 and 38:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 39 and 40:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 41 and 42:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 43 and 44:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 45 and 46:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 47 and 48:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 49 and 50:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 51 and 52:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 53 and 54:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 55 and 56:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 57 and 58:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 59 and 60:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 61 and 62:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 63 and 64:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 123 and 124:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 125 and 126:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 127 and 128:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 129 and 130:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Środki ostrożności > n137 N Śro

 • Page 139 and 140:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 141 and 142:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 143 and 144:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 145 and 146:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 147 and 148: Środki ostrożności > Używanie a
 • Page 149 and 150: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 151 and 152: Środki ostrożności > Używanie m
 • Page 153 and 154: Rozwiązywanie problemów > n153 N
 • Page 155 and 156: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 157 and 158: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 159 and 160: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 161 and 162: Rozwiązywanie problemów > Aktuali
 • Page 163 and 164: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 165 and 166: Rozwiązywanie problemów > Partycj
 • Page 167 and 168: Rozwiązywanie problemów > Akumula
 • Page 169 and 170: Rozwiązywanie problemów > Wbudowa
 • Page 171 and 172: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 173 and 174: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 175 and 176: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 177 and 178: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 179 and 180: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 181 and 182: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 183 and 184: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 185 and 186: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 187 and 188: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 189 and 190: Rozwiązywanie problemów > Drukowa
 • Page 191 and 192: Rozwiązywanie problemów > Głośn
 • Page 193 and 194: Rozwiązywanie problemów > Tablicz
 • Page 195 and 196: Rozwiązywanie problemów > Dyskiet
 • Page 197: Rozwiązywanie problemów > Audio/w
 • Page 201 and 202: Znaki towarowe > n201 N Znaki towar
 • Page 203 and 204: Uwaga > n203 N Uwaga © 2011 Sony C