Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Znaki towarowe > n202 N

Znaki towarowe > n202 N Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. Logo SDXC jest znakiem towarowym. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. „PlaceEngine” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” została opracowana przez Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest używana przez firmę Koozyt, Inc. na podstawie licencji. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Funkcje urządzenia i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Z zakupionym modelem komputera mogły zostać dostarczone tylko niektóre z powyższych pakietów oprogramowania.

Uwaga > n203 N Uwaga © 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć, czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie. Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej. Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących.

 • Page 1 and 2:

  N Podręcznik użytkownika Komputer

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Środki ostrożności........

 • Page 5 and 6:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 7 and 8:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 9 and 10:

  Przed użyciem > Zagadnienia dotycz

 • Page 11 and 12:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 13 and 14:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 15 and 16:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 17 and 18:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 19 and 20:

  Podstawy obsługi > Podłączanie d

 • Page 21 and 22:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 23 and 24:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 25 and 26:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 27 and 28:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 29 and 30:

  Podstawy obsługi > Bezpieczne wył

 • Page 31 and 32:

  Podstawy obsługi > Używanie tryb

 • Page 33 and 34:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 35 and 36:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 37 and 38:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 39 and 40:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 41 and 42:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 43 and 44:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 45 and 46:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 47 and 48:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 49 and 50:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 51 and 52:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 53 and 54:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 55 and 56:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 57 and 58:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 59 and 60:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 61 and 62:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 63 and 64:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 123 and 124:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 125 and 126:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 127 and 128:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 129 and 130:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Środki ostrożności > n137 N Śro

 • Page 139 and 140:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 141 and 142:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 143 and 144:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 145 and 146:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 147 and 148:

  Środki ostrożności > Używanie a

 • Page 149 and 150:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 151 and 152: Środki ostrożności > Używanie m
 • Page 153 and 154: Rozwiązywanie problemów > n153 N
 • Page 155 and 156: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 157 and 158: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 159 and 160: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 161 and 162: Rozwiązywanie problemów > Aktuali
 • Page 163 and 164: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 165 and 166: Rozwiązywanie problemów > Partycj
 • Page 167 and 168: Rozwiązywanie problemów > Akumula
 • Page 169 and 170: Rozwiązywanie problemów > Wbudowa
 • Page 171 and 172: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 173 and 174: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 175 and 176: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 177 and 178: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 179 and 180: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 181 and 182: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 183 and 184: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 185 and 186: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 187 and 188: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 189 and 190: Rozwiązywanie problemów > Drukowa
 • Page 191 and 192: Rozwiązywanie problemów > Głośn
 • Page 193 and 194: Rozwiązywanie problemów > Tablicz
 • Page 195 and 196: Rozwiązywanie problemów > Dyskiet
 • Page 197 and 198: Rozwiązywanie problemów > Audio/w
 • Page 199 and 200: Rozwiązywanie problemów > Urządz
 • Page 201: Znaki towarowe > n201 N Znaki towar