Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Przed użyciem > n 4 N

Przed użyciem > n 4 N Przed użyciem Gratulujemy zakupu komputera VAIO ® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznik użytkownika. Firma Sony korzysta z najnowszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych i audio/wideo, aby dostarczać klientom komputery osobiste najwyższej klasy. ! Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego komputera. Specyfikacje komputera Pewne funkcje, opcje i dostarczane elementy opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Aby uzyskać informacje o konfiguracji posiadanego komputera, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem http://support.vaio.sony.eu/.

Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO n 5 N Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO W tej sekcji zamieszczono informacje o komputerze VAIO. 1. Dokumentacja w formie drukowanej ❑ ❑ ❑ Szybkie wprowadzenie — omówienie sposobu podłączania komponentów, konfigurowania itp. Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej ✍ Przed włączeniem funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak bezprzewodowa sieć LAN i technologia BLUETOOTH, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej.

 • Page 1 and 2: N Podręcznik użytkownika Komputer
 • Page 3: n 3 N Środki ostrożności........
 • Page 7 and 8: Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk
 • Page 9 and 10: Przed użyciem > Zagadnienia dotycz
 • Page 11 and 12: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 13 and 14: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 15 and 16: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 17 and 18: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 19 and 20: Podstawy obsługi > Podłączanie d
 • Page 21 and 22: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 23 and 24: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 25 and 26: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 27 and 28: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 29 and 30: Podstawy obsługi > Bezpieczne wył
 • Page 31 and 32: Podstawy obsługi > Używanie tryb
 • Page 33 and 34: Podstawy obsługi > Konserwowanie k
 • Page 35 and 36: Podstawy obsługi > Konserwowanie k
 • Page 37 and 38: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 39 and 40: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 41 and 42: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 43 and 44: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 45 and 46: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 47 and 48: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 49 and 50: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 51 and 52: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 53 and 54: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 55 and 56:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 57 and 58:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 59 and 60:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 61 and 62:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 63 and 64:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 123 and 124:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 125 and 126:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 127 and 128:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 129 and 130:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Środki ostrożności > n137 N Śro

 • Page 139 and 140:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 141 and 142:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 143 and 144:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 145 and 146:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 147 and 148:

  Środki ostrożności > Używanie a

 • Page 149 and 150:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 151 and 152:

  Środki ostrożności > Używanie m

 • Page 153 and 154:

  Rozwiązywanie problemów > n153 N

 • Page 155 and 156:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 157 and 158:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 159 and 160:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 161 and 162:

  Rozwiązywanie problemów > Aktuali

 • Page 163 and 164:

  Rozwiązywanie problemów > Odzyski

 • Page 165 and 166:

  Rozwiązywanie problemów > Partycj

 • Page 167 and 168:

  Rozwiązywanie problemów > Akumula

 • Page 169 and 170:

  Rozwiązywanie problemów > Wbudowa

 • Page 171 and 172:

  Rozwiązywanie problemów > Sieci (

 • Page 173 and 174:

  Rozwiązywanie problemów > Sieci (

 • Page 175 and 176:

  Rozwiązywanie problemów > Technol

 • Page 177 and 178:

  Rozwiązywanie problemów > Technol

 • Page 179 and 180:

  Rozwiązywanie problemów > Dyski o

 • Page 181 and 182:

  Rozwiązywanie problemów > Dyski o

 • Page 183 and 184:

  Rozwiązywanie problemów > Wyświe

 • Page 185 and 186:

  Rozwiązywanie problemów > Wyświe

 • Page 187 and 188:

  Rozwiązywanie problemów > Wyświe

 • Page 189 and 190:

  Rozwiązywanie problemów > Drukowa

 • Page 191 and 192:

  Rozwiązywanie problemów > Głośn

 • Page 193 and 194:

  Rozwiązywanie problemów > Tablicz

 • Page 195 and 196:

  Rozwiązywanie problemów > Dyskiet

 • Page 197 and 198:

  Rozwiązywanie problemów > Audio/w

 • Page 199 and 200:

  Rozwiązywanie problemów > Urządz

 • Page 201 and 202:

  Znaki towarowe > n201 N Znaki towar

 • Page 203 and 204:

  Uwaga > n203 N Uwaga © 2011 Sony C