Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n 84 N Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych Komputer jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, zapewniający dodatkową wygodę. Po zarejestrowaniu linii papilarnych funkcja uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych pozwala na: ❑ Logowanie się do systemu Windows bez wpisywania hasła (strona 88) Po zarejestrowaniu linii papilarnych na swym koncie użytkownika możesz zastąpić wprowadzanie hasła podczas logowania w systemie Windows uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych. ❑ Funkcja Website Log On, umożliwiająca szybki dostęp do witryn internetowych Po zarejestrowaniu swoich danych dotyczących witryn internetowych (kont użytkownika, haseł itd.) w funkcji Website Log On można zastąpić wprowadzanie informacji wymaganych dla uzyskania dostępu do chronionych hasłami witryn internetowych uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych. Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji TrueSuite. ✍ Aby wyświetlić plik pomocy, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, TrueSuite i TrueSuite. ❑ ! Funkcja Website Log On może nie działać poprawnie z niektórymi odwiedzanymi stronami internetowymi. Funkcja Quick Launch, umożliwiająca szybki dostęp do aplikacji W komputerze jest dostępna funkcja Quick Launch, umożliwiająca uruchamianie preferowanej aplikacji (pliku wykonywalnego), która została skojarzona z liniami papilarnymi jednego z palców użytkownika. Po przypisaniu aplikacji do palca można uruchamiać przypisaną aplikację, przesuwając palec po czytniku linii papilarnych.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n 85 N Rejestrowanie linii papilarnych Aby korzystać z funkcji uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych, konieczne jest zarejestrowanie swoich linii papilarnych w komputerze. Jak zarejestrować linie papilarne 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, TrueSuite i TrueSuite. 2 Kliknij przycisk Get Started. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli system Windows wyświetli okno dialogowe ustawiania hasła, ustaw hasło w systemie Windows. ✍ Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania TrueSuite.