Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui dispozitiv USB n120 N Pentru a încărca un dispozitiv USB Puteţi să încărcaţi un dispozitiv USB prin conectarea acestuia la portul USB care are capacitate de alimentare în timp ce computerul este oprit, în modul Hibernare și în modul Repaus, precum și în modul Normal. 1 Conectaţi computerul la o priză de c.a. cu adaptorul de c.a. (pagina 19). 2 Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center. 3 Faceţi clic pe Gestionare energie și pe USB Charging Settings și activaţi setările de încărcare USB. 4 Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB (imprimat CHARGE deasupra acestuia) de lângă portul de ieșire HDMI (pagina 14). ! Când setările de încărcare USB sunt activate, nu puteţi să operaţi computerul utilizând funcţia de reactivare la distanţă cu dispozitivul USB conectat la portul USB care are capacitate de alimentare. Dacă încărcarea nu pornește când conectaţi un dispozitiv USB la portul USB care are capacitate de alimentare, deconectaţi dispozitivul și încercaţi să îl conectaţi din nou. Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată pe computerul dvs. Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul. Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele: ❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact. ❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB. În cazul în care computerul intră în modul Repaus în timp ce scrierea de date într-un dispozitiv USB este în desfășurare, datele corecte nu se scriu în dispozitivul USB.

Personalizarea computerului VAIO > n121 N Personalizarea computerului VAIO Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony. ❑ Setarea parolei (pagina 122) ❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 129) ❑ Utilizarea Gestionare alimentare VAIO (pagina 130) ❑ Selectarea modurilor grafice (pagina 131) ❑ Schimbarea limbii de afișare (pagina 134) ❑ Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 135)