Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Manipularea computerului dvs. n142 N ❑ ❑ ❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare o problemă, deconectaţi computerul și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale datelor. Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi computerul cu ambele mâini. ❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.

Măsuri de siguranţă > Manipularea ecranului LCD n143 N Manipularea ecranului LCD ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. La utilizarea computerului în apropierea unei ferestre, feriţi întotdeauna de lumina solară directă. Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Pericol de defectare. Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal. Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă se afișează aceeași imagine o perioadă mai îndelungată. Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor reziduale. Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare și nu indică o defecţiune. Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni, deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări defectuoase rezultate din modificări ale setărilor. Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria sau murdări. Dacă închideţi capacul ecranului LCD cu un cablu LAN, un cablu de afișare sau un cablu de securitate conectat la computer este posibil să se producă deteriorări la portul corespunzător de pe computer. Asiguraţi-vă că deconectaţi fiecare cablu de la computer înainte de închide capacul.