Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Manipularea suportului „Memory Stick” n148 N Manipularea suportului „Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu atingeţi conectorul suportului „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice. Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul „Memory Stick”. Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul „Memory Stick”. Nu demontaţi și nu modificaţi suportul „Memory Stick”. Feriţi suportul „Memory Stick” de umiditate. Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la: ❑ Electricitate statică ❑ Zgomot electric ❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare ❑ Lumină solară directă ❑ Umiditate ridicată ❑ Substanţe corozive Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul „Memory Stick”. Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare. Când folosiţi un suport „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul „Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.

Măsuri de siguranţă > Manipularea dispozitivului de stocare încorporat n149 N Manipularea dispozitivului de stocare încorporat Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă. Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște. Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă. Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare. Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură. Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.