Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Camera

Depanarea > Camera încorporată n168 N Camera încorporată De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa altă aplicaţie. Pentru modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza altă aplicaţie pentru cameră care să utilizeze camera încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery. Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. Dacă problem persistă, reporniţi computerul. De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera încorporată? Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă: ❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn. ❑ crește încărcarea procesorului. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. De ce imaginile capturate au o calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii. Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată. Suprafaţa de pe și din jurul camerei încorporate este murdară. Curăţaţi suprafaţa. Consultaţi Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 140).

Depanarea > Camera încorporată n169 N Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet? ❑ ❑ ❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare. Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi în acel moment. Este posibil ca această problemă să se producă în timp ce computerul funcţionează în planul de economisire a energiei, ceea ce reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare (pagina 130) pentru a verifica planul de alimentare curent. Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este alimentat de la baterie? Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de c.a. Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie? Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa de redare a luminii și viteza diafragmei. Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.