Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Noţiuni de bază >

Noţiuni de bază > Utilizarea bateriei n 22 N 3 Strângeţi cele patru șuruburi de cauciuc (1), cele două șuruburi de metal scurte (2) și cele două șuruburi de metal lungi (3) cu o monedă.

Noţiuni de bază > Utilizarea bateriei n 23 N Pentru a scoate bateria ! Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a. 1 Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. dacă acesta este conectat. 2 Deșurubaţi cele opt șuruburi cu o monedă. ! Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate. 3 Introduceţi degetul în orificiul bateriei.