Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 94 N Configurarea cipului TPM Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să: 1 Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS. 2 Instalaţi Infineon TPM Professional Package. 3 Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM. Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. ! Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din VAIO Control Center (pagina 160). 2 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi pe tasta Enter. 3 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter. ✍ De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS. ! Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor neautorizate. Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la pornirea computerului. Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 95 N Pentru a instala Infineon TPM Professional Package Citiţi fișierul Readme.txt din folderul C:\Infineon\Readme. Apoi faceţi dublu-clic pe setup.exe în folderul C:\Infineon pentru a instala pachetul. Pentru a instala acest pachet, trebuie să deţineţi drepturi de administrator pe computer. ! Va trebui să setaţi câteva parole la instalarea Infineon TPM Professional Package. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM sau fișierele de rezervă. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la acestea. Pentru a iniţializa și configura cipul TPM Consultaţi documentaţia online pentru informaţii detaliate. Pentru a deschide documentaţia, faceţi clic pe Start, Toate programele, Infineon Security Platform Solution și apoi pe Help. ! Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.