Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n172 N Чому повільно переносяться дані? ❑ ❑ ❑ ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями і точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість перенесення даних, перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу. Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 170). Як уникнути перешкод під час перенесення даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ При підключенні комп'ютера до точки доступу можуть виникнути перешкоди під час передавання даних, коли передаються великі файли або комп'ютер розміщено поряд із мікрохвильовими печами і радіотелефонами. Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що зв'язок точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 170).

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n173 N Що таке канали? ❑ ❑ Для зв'язку у безпроводовій локальній мережі використовуються роздільні частотні діапазони, відомі як канали. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу. Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування? Два комп'ютери, які працюють у безпроводовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.