Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Randapparaten gebruiken

Randapparaten gebruiken > Een extern beeldscherm aansluiten n114 N Blu-ray 3D Disc-media afspelen Sommige functies en opties zijn mogelijk niet beschikbaar op uw computer. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van uw computer. Op modellen met Blu-ray Disc-station kunt u Blu-ray 3D Disc-media afspelen en 3D-beelden bekijken op een voor 3D geschikt scherm, zoals een 3D-tv, door het scherm met een HDMI-kabel op de computer of het basisstation aan te sluiten. ! Volg bij het bekijken van 3D-beelden altijd de instructies op in de bij uw VAIO-computer geleverde handleidingen. Gebruik de 3D-bril zoals gespecificeerd door de tv-fabrikant bij het bekijken van 3D-beelden. ✍ Raadpleeg de handleiding van de 3D-tv voor meer informatie over de 3D-functie. 1 Sluit het bijgeleverde of optionele basisstation aan op de computer (pagina 102). 2 Volg de stappen in Een tv aansluiten op uw computer (pagina 112) voor het aansluiten van uw 3D-tv op de computer of het basisstation met een HDMI-kabel en stel het tv-configuratiesysteem in. 3 Druk op de toetsen Fn+F7 en klik op Instellingen (Settings). 4 Selecteer de Modus extern beeldscherm (External Display mode) en wijzig de instellingen zodat de afbeeldingen alleen op het externe beeldscherm worden weergegeven (pagina 131). 5 Klik op Start, Alle programma's, CyberLink PowerDVD BD en vervolgens op CyberLink PowerDVD BD. 6 Klik op rechtsonder in het venster van PowerDVD BD, schakel de 3D-functie in en klik op Automatisch detecteren (Auto Detect). ✍ U kunt de schermresolutie van uw computer wijzigen. Klik op rechtsonder in het venster van PowerDVD BD, en vervolgens op het menuonderdeel voor het wijzigen van de schermresolutie. Raadpleeg het Help-bestand van PowerDVD BD voor meer informatie. 7 Plaats een Blu-ray 3D Disc-medium in het optische schijfstation.

Randapparaten gebruiken > Een extern beeldscherm aansluiten n115 N Zo sluit u een apparaat voor digitaal geluid van hoge kwaliteit aan tussen uw computer en een tv U kunt met een HDMI-aansluiting een thuisbioscoopinstallatie of ander apparaat voor surroundgeluid aansluiten tussen uw computer en de tv. ! Zorg voor het aansluiten van het apparaat op de computer eerst dat de HDMI-verbinding is gemaakt tussen de tv en de thuisbioscoopinstallatie of ander apparaat voor surroundgeluid. Om geluid te horen via het op de HDMI-uitvoerpoort aangesloten apparaat, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen. Zie Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat? (pagina 196) voor gedetailleerde instructies. 1 Schakel de tv in en stel deze in op HDMI-invoer. 2 Schakel de thuisbioscoopinstallatie of ander apparaat voor surroundgeluid in en stel de invoer in op HDMI. 3 Sluit een HDMI-kabel aan op de poort voor HDMI-invoer van de thuisbioscoopinstallatie of het andere apparaat voor surroundgeluid en op de HDMI-uitgang van de computer of het basisstation. ✍ U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv wijzigen via uw computer. Zie Waarom geeft mijn scherm geen video weer? (pagina 186) voor meer informatie. Met de HDMI-verbinding kan het volume alleen worden aangepast via het aangesloten audioapparaat. Via de computer hebt u geen controle over het uitvoervolume van de aangesloten apparaten.