Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > Veiligheidsinformatie n138 N Veiligheidsinformatie Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Gebruik de computer op een stevig en stabiel oppervlak. U wordt aangeraden de computer niet rechtstreeks op uw schoot te plaatsen. De temperatuur van de onderkant van het apparaat kan stijgen bij normaal gebruik en kan na verloop van tijd ongemak of brandplekken veroorzaken. Gebruik alleen bepaalde randapparatuur en interfacekabels. Houd kleine onderdelen zoals 'Memory Sticks' en 'Memory Stick'-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken. Voeding ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Plaats de netadapter niet direct op uw huid. Houd de netadapter uit de buurt van uw lichaam als deze warm wordt en ongemak veroorzaakt. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, dit kan brand veroorzaken. Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf. Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te gebruiken. Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Voorzorgsmaatregelen > Veiligheidsinformatie n139 N Batterij ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die geparkeerd staat in de zon). Voor uw veiligheid wordt het ten zeerste aanbevolen alleen originele oplaadbare batterijen en netadapters van Sony te gebruiken die voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer. Sommige VAIO-computers werken alleen met een goedgekeurde Sony-batterij. Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron. Houd de batterij droog. Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen. Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken, bijvoorbeeld door deze te laten vallen op een hard oppervlak. Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd raakt. Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, kan deze bijna leegraken. Dit is normaal en wijst niet op een defect. De batterij raakt na verloop van tijd leeg, ook wanneer deze niet wordt gebruikt. Sluit de netadapter aan op de computer en laad de batterij opnieuw op voordat u de computer weer gaat gebruiken. Hoofdtelefoon ❑ ❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden. Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.