Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Herstel/Herstelmedia n162 N Herstel/Herstelmedia Hoe maak ik Herstelmedia? U kunt Herstelmedia maken met VAIO Care (pagina 35). De media worden gebruikt om uw computersysteem te herstellen naar de standaardfabrieksinstellingen. ! Als er geen basisstation bij uw computer is geleverd, moet u een extern optisch station aansluiten (niet meegeleverd). Zie de Gids systeemherstel, back-up en probleemoplossing voor meer informatie. Hoe herstel ik mijn computersysteem naar de standaardfabrieksinstellingen? U kunt uw computersysteem op twee manieren herstellen: vanaf Herstelmedia en vanaf het herstelgebied. Zie de Gids systeemherstel, back-up en probleemoplossing voor meer informatie. Hoe installeer ik de originele software en stuurprogramma's? U kunt de vooraf geïnstalleerde software herstellen met VAIO Care (pagina 35). Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie. Hoe controleer ik de grootte van het herstelgebied? Op het ingebouwde opslagapparaat staat het herstelgebied waarin de gegevens voor systeemherstel zijn opgeslagen. Voer de volgende stappen uit om de grootte van het herstelgebied te controleren. 1 Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Beheren. 2 Klik op Schijfbeheer onder Opslag in het linkerdeelvenster. De grootte van het herstelgebied en de totale grootte van de C-schijf wordt weergegeven in de rij Schijf 0 in het middelste deelvenster.

Problemen oplossen > Herstel/Herstelmedia n163 N Hoe verklein ik de grootte van het herstelgebied? Op het ingebouwde opslagapparaat staat het herstelgebied waarin de gegevens voor systeemherstel zijn opgeslagen. Indien uw computer een ingebouwd SSD-station bevat, kunt u het herstelgebied minimaliseren door deze gegevens te verwijderen. 1 Als u de computer herstelt van Herstelmedia (optische schijven) op het model zonder een basisstation, sluit u een extern optisch station aan (niet meegeleverd) op de computer en op de netvoeding. 2 Plaats de schijf in het optische station of sluit het USB-flashstation (niet meegeleverd) aan op de USB-poort terwijl uw computer in de normale modus staat. ! Gebruik de Herstelmedia die u hebt gemaakt toen u uw computer ontving. U kunt geen USB-apparaten gebruiken als u de USB-poorten uitschakelt in het scherm BIOS Setup. Volg de instructies in Ingebouwde apparaten uitschakelen (pagina 135) om de poorten in te schakelen. 3 Schakel de computer uit en schakel deze weer in. ✍ Als u het basisstation gebruikt, het externe optische station of het USB-flashstation, drukt u herhaaldelijk op de toets F11 totdat het VAIO-logo verdwijnt. Wanneer de optie Instellingen Snel BIOS-opstarten (Fast BIOS Startup Settings) op de VAIO Control Center is ingeschakeld, verschijnt het VAIO-logo echter niet. Schakel de instellingen met de VAIO Control Center (pagina 160) uit. 4 Druk op de toets M of m om VAIO Care Rescue te selecteren en druk op Enter. 5 Klik op Extra (Tools) en vervolgens op Wizard voor geavanceerd herstel starten (Start advanced recovery wizard). ✍ Wanneer het bericht Wilt u uw gegevens herstellen? (Do you need to rescue data?) verschijnt, maakt u indien nodig een back-up van uw gegevens.