Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n182 N Waarom kan ik geen gegevens naar Blu-ray Discs schrijven? ❑ ❑ Controleer of uw optische station de functie voor het beschrijven van Blu-ray Discs ondersteunt. BD-R-schijven zijn niet beschrijfbaar. U kunt geen gegevens op BD-R-schijven toevoegen of wissen. Wat moet ik doen als het externe optische station niet goed werkt? Zorg dat het externe optische station is aangesloten op de netvoeding en op de USB-poort. Als het niet goed is aangesloten, werkt het optische station mogelijk niet goed. ! U kunt geen USB-apparaten gebruiken als u de USB-poorten uitschakelt in het scherm BIOS Setup. Volg de instructies in Ingebouwde apparaten uitschakelen (pagina 135) om de poorten in te schakelen.

Problemen oplossen > Beeldscherm n183 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt geactiveerd (slaapstand of sluimerstand). Als de computer op LCD (Video) slaapstand staat, drukt u op een toets om het computerscherm te activeren. Zie Modi voor energiebesparing gebruiken (pagina 30) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld en dat het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 21) voor meer informatie. Als de beeldschermuitvoer naar het externe beeldscherm wordt geleid, drukt u tweemaal op de toetsen Windows+P en vervolgens op Enter om de beeldschermuitvoer naar het computerscherm te leiden. Wanneer de selectie van de grafische modus wordt uitgevoerd, wordt uw computerscherm mogelijk zwart en kan het tijdelijk storen of flikkeren. Dit is normaal en wijst niet op een defect.