Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Handelsmerken > n202 N

Handelsmerken > n202 N SD-logo is een handelsmerk. SDHC-logo is een handelsmerk. SDXC-logo is een handelsmerk. Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® is een handelsmerk van SanDisk Corporation. "PlaceEngine" is een gedeponeerd handelsmerk van Koozyt, Inc. "PlaceEngine" is ontwikkeld door Sony Computer Science Laboratories, Inc. en wordt in licentie gegeven door Koozyt, Inc. "AVCHD" is een handelsmerk van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen en ® weggelaten. Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Mogelijk wordt niet alle hierboven vermelde software met uw model geleverd.

Opmerking > n203 N Opmerking © 2011 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen en ® weggelaten. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. Sony Corporation is niet aansprakelijk en biedt geen compensatie voor verloren opnamen gemaakt op uw computer, op externe opnamemedia of opnameapparaten, of voor belangrijke verliezen, inclusief wanneer opnamen door bijvoorbeeld gebreken aan uw computer niet worden gemaakt, of wanneer de inhoud van een opname verloren gaat of beschadigd raakt tengevolge van gebreken of reparaties aan uw computer. Sony Corporation zal de opgenomen inhoud op uw computer, externe opnamemedia of opnameapparaten in geen geval herstellen, terugzetten of kopiëren.

 • Page 1 and 2:

  N Gebruikershandleiding Personal co

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Voorzorgsmaatregelen ........

 • Page 5 and 6:

  Voor gebruik > Meer informatie over

 • Page 7 and 8:

  Voor gebruik > Meer informatie over

 • Page 9 and 10:

  Voor gebruik > Ergonomische overweg

 • Page 11 and 12:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 13 and 14:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 15 and 16:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 17 and 18:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 19 and 20:

  Aan de slag > Een stroombron aanslu

 • Page 21 and 22:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 23 and 24:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 25 and 26:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 27 and 28:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 29 and 30:

  Aan de slag > De computer veilig ui

 • Page 31 and 32:

  Aan de slag > Modi voor energiebesp

 • Page 33 and 34:

  Aan de slag > Uw computer in optima

 • Page 35 and 36:

  Aan de slag > Uw computer in optima

 • Page 37 and 38:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 39 and 40:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 41 and 42:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 43 and 44:

  De VAIO-computer gebruiken > De kno

 • Page 45 and 46:

  De VAIO-computer gebruiken > De fun

 • Page 47 and 48:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 49 and 50:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 51 and 52:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 53 and 54:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 55 and 56:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 57 and 58:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 59 and 60:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 61 and 62:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 63 and 64:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 65 and 66:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 67 and 68:

  De VAIO-computer gebruiken > Het ne

 • Page 69 and 70:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 71 and 72:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 73 and 74:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 75 and 76:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 77 and 78:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 79 and 80:

  De VAIO-computer gebruiken > De BLU

 • Page 81 and 82:

  De VAIO-computer gebruiken > De BLU

 • Page 83 and 84:

  De VAIO-computer gebruiken > De BLU

 • Page 85 and 86:

  De VAIO-computer gebruiken > Vinger

 • Page 87 and 88:

  De VAIO-computer gebruiken > Vinger

 • Page 89 and 90:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 91 and 92:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 93 and 94:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 95 and 96:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 97 and 98:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 99 and 100:

  Randapparaten gebruiken > n 99 N Ra

 • Page 101 and 102:

  Randapparaten gebruiken > Een basis

 • Page 103 and 104:

  Randapparaten gebruiken > Een basis

 • Page 105 and 106:

  Randapparaten gebruiken > Een basis

 • Page 107 and 108:

  Randapparaten gebruiken > Een basis

 • Page 109 and 110:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 111 and 112:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 113 and 114:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 115 and 116:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 117 and 118:

  Randapparaten gebruiken > De meerde

 • Page 119 and 120:

  Randapparaten gebruiken > Een USB-a

 • Page 121 and 122:

  Uw VAIO-computer aanpassen > n121 N

 • Page 123 and 124:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 125 and 126:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 127 and 128:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 129 and 130:

  Uw VAIO-computer aanpassen > VAIO C

 • Page 131 and 132:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Grafis

 • Page 133 and 134:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Grafis

 • Page 135 and 136:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Gegeve

 • Page 137 and 138:

  Voorzorgsmaatregelen > n137 N Voorz

 • Page 139 and 140:

  Voorzorgsmaatregelen > Veiligheidsi

 • Page 141 and 142:

  Voorzorgsmaatregelen > Met de compu

 • Page 143 and 144:

  Voorzorgsmaatregelen > Met het LCD-

 • Page 145 and 146:

  Voorzorgsmaatregelen > Met de ingeb

 • Page 147 and 148:

  Voorzorgsmaatregelen > De batterij

 • Page 149 and 150:

  Voorzorgsmaatregelen > Met het inge

 • Page 151 and 152: Voorzorgsmaatregelen > De TPM gebru
 • Page 153 and 154: Problemen oplossen > n153 N ❑ Lui
 • Page 155 and 156: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 157 and 158: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 159 and 160: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 161 and 162: Problemen oplossen > Systeemupdate/
 • Page 163 and 164: Problemen oplossen > Herstel/Herste
 • Page 165 and 166: Problemen oplossen > Partitie n165
 • Page 167 and 168: Problemen oplossen > Batterij n167
 • Page 169 and 170: Problemen oplossen > Ingebouwde cam
 • Page 171 and 172: Problemen oplossen > Netwerk (LAN/d
 • Page 173 and 174: Problemen oplossen > Netwerk (LAN/d
 • Page 175 and 176: Problemen oplossen > BLUETOOTH-tech
 • Page 177 and 178: Problemen oplossen > BLUETOOTH-tech
 • Page 179 and 180: Problemen oplossen > Optische schij
 • Page 181 and 182: Problemen oplossen > Optische schij
 • Page 183 and 184: Problemen oplossen > Beeldscherm n1
 • Page 185 and 186: Problemen oplossen > Beeldscherm n1
 • Page 187 and 188: Problemen oplossen > Beeldscherm n1
 • Page 189 and 190: Problemen oplossen > Afdrukken n189
 • Page 191 and 192: Problemen oplossen > Luidsprekers n
 • Page 193 and 194: Problemen oplossen > Touchpad n193
 • Page 195 and 196: Problemen oplossen > Diskettes n195
 • Page 197 and 198: Problemen oplossen > Audio/video n1
 • Page 199 and 200: Problemen oplossen > Randapparatuur
 • Page 201: Handelsmerken > n201 N Handelsmerke