Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het touchpad gebruiken n 40 N Het touchpad gebruiken Wanneer u uw vinger over de touchpad (1) schuift, kunt u de aanwijzer (2) op het computerscherm bewegen. Zorg dat de aanwijzer op het gewenste item of object staat en druk op de linker- of de rechterknopzone om diverse opdrachten uit te voeren of menu's weer te geven.

De VAIO-computer gebruiken > Het touchpad gebruiken n 41 N De touchpadzone Zone Actieve zone Beschrijving Schuif uw vinger over deze zone om de aanwijzer te verplaatsen. Linkerknopzone Druk ergens binnen deze zone om te linksklikken. Rechterknopzone Druk ergens binnen deze zone om te rechtsklikken. Verticale schuifzone Schuif uw vinger verticaal over deze zone om omhoog en omlaag te schuiven.