Views
9 months ago

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

REPEAT/FM MODE

REPEAT/FM MODE ˋˋNaciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania z powtarzaniem w przypadku funkcji USB (str. 21). ˋˋNaciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM (monofoniczny lub stereo) w przypadku korzystania z funkcji tunera (str. 22). MUTING Naciśnij, aby wyłączyć dźwięk. SW LEVEL (str. 30) Naciśnij, aby wyregulować poziom głośności subwoofera. SOUND FIELD (str. 30) Naciśnij, aby wybrać zaprogramowane pole dźwiękowe. RETURN Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego ekranu. TIMER MENU (str. 18, 35) Naciśnij, aby ustawić zegar i programatory. DISPLAY (str. 19, 34) Naciśnij, aby zmienić informacje na wyświetlaczu. SLEEP (str. 35) Naciśnij, aby ustawić Programator Nocny. * Przyciski , VOL + i są zaopatrzone w wypukłość. Podczas obsługi urządzenia punkty te pomagają w orientacji. 10 PL

Kroki wstępne Montaż zestawu Na poniższych ilustracjach przedstawiono przykładowe sposoby montażu zestawu. ˎˎMontaż zestawu głośnikowego w szafce pod telewizor ˎˎŚcienny montaż zestawu głośnikowego (str. 12) Uwagi ˎˎPodczas montażu zestawu głośnikowego i subwoofera należy zachować poniższe środki ostrożności. ˋˋ Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych na tylnej ściance subwoofera. ˋˋ Nie ustawiać zestawu głośnikowego i subwoofera w metalowej szafce. ˋˋ Na drodze między zestawem głośnikowym a subwooferem nie wolno stawiać żadnych przedmiotów, na przykład akwarium. ˋˋ Subwoofer należy ustawić w pobliżu zestawu głośnikowego w tym samym pomieszczeniu. ˎˎW przypadku ustawiania zestawu głośnikowego przed telewizorem, należy zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać ekranu odbiornika telewizyjnego ani czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. W przypadku zasłonięcia czujnika zdalnego sterowania przez zestaw głośnikowy, mogą występować problemy ze sterowaniem odbiornikiem telewizyjnym z poziomu pilota. Kroki wstępne ˎˎMontaż zestawu głośnikowego na subwooferze (str. 13) 11 PL