Views
9 months ago

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Uwaga dotycząca

Uwaga dotycząca licencji i znaku handlowego ˎˎTechnologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson. ˎˎWindows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ˎˎTen produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela firmy Microsoft. ˎˎSłowo i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ˎˎZnak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ˎˎAndroid jest znakiem towarowym firmy Google Inc. ˎˎGoogle Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc. ˎˎiPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. 4 PL ˎˎCertyfikaty „Made for iPod” i „Made for iPhone” potwierdzają, że dane urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane ściśle pod kątem współpracy odpowiednio z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone oraz że jego producent oficjalnie zadeklarował zgodność ze standardami firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami z zakresu bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego urządzenia z urządzeniami iPod lub iPhone może wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej. ˎˎPozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa się znaków i ®.

Spis treści Opis części i elementów sterowania.............................. 7 Kroki wstępne Montaż zestawu.................... 11 Bezpieczne podłączanie urządzenia.............................14 Wkładanie baterii...................15 Przygotowanie do odbioru dźwięku z telewizora.............16 Przenoszenie subwoofera lub zestawu głośnikowego....18 Ustawianie zegara.................18 Zmiana trybu wyświetlania..........................19 Odtwarzanie z urządzenia USB Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia USB........................................20 Odtwarzanie z urządzenia USB........................................20 BLUETOOTH Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.......................... 23 Bezprzewodowe słuchanie muzyki z poziomu urządzenia BLUETOOTH........ 23 Ustawianie kodeków audio BLUETOOTH.......................... 28 Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH.......................... 28 Włączanie lub wyłączanie sygnału BLUETOOTH............. 29 Korzystanie z „SongPal” za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.......................... 29 Regulacja dźwięku Regulowanie dźwięku..........30 Tworzenie własnego ustawienia korektora audio.....................................30 Tuner Słuchanie radia..................... 22 5 PL