Views
8 months ago

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z funkcji

Korzystanie z funkcji Party Chain......................................31 Przeglądanie informacji na wyświetlaczu........................ 34 Zmiana rodzaju podświetlenia głośnika........ 34 Używanie programatorów.... 35 Korzystanie z opcjonalnego sprzętu.................................. 36 Blokowanie przycisków na subwooferze (blokada rodzicielska)........... 37 Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości............................. 37 Informacje dodatkowe Informacje dotyczące zgodnych urządzeń.............. 38 W razie trudności.................. 38 Komunikaty........................... 43 Środki ostrożności................44 Dane techniczne...................46 6 PL Inne funkcje

Opis części i elementów sterowania W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia dotyczące obsługi z poziomu pilota, lecz te same operacje można również wykonać za pomocą przycisków na aktywnym subwooferze o takich samych lub podobnych nazwach. Za wyjątkiem przycisku (wł./tryb oczekiwania), można zablokować wszystkie inne przyciski na subwooferze, aby zapobiec ich przypadkowemu uruchomieniu (str. 37). Aktywny subwoofer Podświetlenie głośnika (światło) Przy włączonym podświetleniu głośnika nie wolno kierować wzroku bezpośrednio na element emitujący światło (str. 34). Zestaw głośnikowy 7 PL