Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi

N Príručka používateľa Osobný počítač Typový rad VPCZ13

 • Page 2 and 3: n 2 N Obsah Pred použitím .......
 • Page 4 and 5: Pred použitím > n 4 N Pred použi
 • Page 6 and 7: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 8 and 9: Pred použitím > Ergonomické zret
 • Page 10 and 11: Začíname > n 10 N Začíname Tát
 • Page 12 and 13: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 14 and 15: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 16 and 17: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 18 and 19: Začíname > Pripojenie napájacieh
 • Page 20 and 21: Začíname > Používanie batérie
 • Page 22 and 23: Začíname > Používanie batérie
 • Page 24 and 25: Začíname > Používanie batérie
 • Page 26 and 27: Začíname > Používanie batérie
 • Page 28 and 29: Začíname > Bezpečné vypnutie po
 • Page 30 and 31: Začíname > Používanie režimov
 • Page 32 and 33: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 34 and 35: Používanie vášho počítača VA
 • Page 36 and 37: Používanie vášho počítača VA
 • Page 38 and 39: Používanie vášho počítača VA
 • Page 40 and 41: Používanie vášho počítača VA
 • Page 42 and 43: Používanie vášho počítača VA
 • Page 44 and 45: Používanie vášho počítača VA
 • Page 46 and 47: Používanie vášho počítača VA
 • Page 48 and 49: Používanie vášho počítača VA
 • Page 50 and 51: Používanie vášho počítača VA
 • Page 52 and 53:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 54 and 55:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 56 and 57:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 58 and 59:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 60 and 61:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 62 and 63:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 64 and 65:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 66 and 67:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 68 and 69:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 70 and 71:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 72 and 73:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 74 and 75:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 76 and 77:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 78 and 79:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 80 and 81:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 82 and 83:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 84 and 85:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 86 and 87:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 88 and 89:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 90 and 91:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 92 and 93:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 94 and 95:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 96 and 97:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 98 and 99:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 100 and 101:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 102 and 103:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 104 and 105:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 106 and 107:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 108 and 109:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 110 and 111:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 112 and 113:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 114 and 115:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 116 and 117:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 118 and 119:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 120 and 121:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 122 and 123:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 124 and 125:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 126 and 127:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 128 and 129:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 130 and 131:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 132 and 133:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 134 and 135:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 136 and 137:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 138 and 139:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 140 and 141:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 142 and 143:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 144 and 145:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 146 and 147:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 148 and 149:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 150 and 151:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 152 and 153:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 154 and 155:

  Preventívne opatrenia > n154 N Pre

 • Page 156 and 157:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 158 and 159:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 160 and 161:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 162 and 163:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 164 and 165:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 166 and 167:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 168 and 169:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 170 and 171:

  Odstraňovanie porúch > n170 N ❑

 • Page 172 and 173:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 174 and 175:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 176 and 177:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 178 and 179:

  Odstraňovanie porúch > Obnovenie

 • Page 180 and 181:

  Odstraňovanie porúch > Obnovenie

 • Page 182 and 183:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 184 and 185:

  Odstraňovanie porúch > Vstavaná

 • Page 186 and 187:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 188 and 189:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 190 and 191:

  Odstraňovanie porúch > Bezdrôtov

 • Page 192 and 193:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 194 and 195:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 196 and 197:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 198 and 199:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 200 and 201:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 202 and 203:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 204 and 205:

  Odstraňovanie porúch > Tlač n204

 • Page 206 and 207:

  Odstraňovanie porúch > Reprodukto

 • Page 208 and 209:

  Odstraňovanie porúch > Dotykový

 • Page 210 and 211:

  Odstraňovanie porúch > Diskety n2

 • Page 212 and 213:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 214 and 215:

  Odstraňovanie porúch > „Memory

 • Page 216 and 217:

  Odstraňovanie porúch > Replikáto

 • Page 218 and 219:

  Obchodné značky > n218 N Logo SD

 • Page 220:

  n © 2010 Sony Corporation