Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n112 N Odpojenie počítača od replikátora portov ! Pred odpojením počítača od replikátora portov vždy vypnite počítač, aby ste predišli strate neuložených údajov. Keď sa batéria blíži k vybitiu, odpojenie vášho počítača od replikátora portov môže viest’ k strate neuložených dát. Ako odpojit’ váš počítač od replikátora portov 1 Počítač zdvihnite z replikátora portov.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n113 N 2 Kryt konektorov replikátora portov nasaďte spät’ na spodnú stranu počítača. ✍ Po odpojení počítača od replikátora portov je mimoriadne dôležité nasadit’ spät’ kryt konektorov replikátora portov. Ak konektor zostane nezakrytý, dovnútra počítača sa môže dostat’ prach, ktorý ho môže poškodit’. Na úplné odpojenie replikátora portov od siet’ového napájania odpojte napájací adaptér.