Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n118 N Zapojenie počítačového displeja alebo projektora Externý displej (ako počítačový displej alebo projektor) môžete pripojit’ k svojmu počítaču buď priamo alebo pomocou voliteľného replikátora portov. Zapojenie počítačového displeja alebo projektora ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Keď používate výstupný port HDMI svojho počítača alebo port DVI-D na replikátore portov, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu. Informácie o výbere režimu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 133). 1 Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alevo projektora do siet’ovej zásuvky. 2 Zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky monitora (2) na počítači alebo na replikátore portov, použite kábel displeja (3).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n119 N ✍ Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5). ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupného konektora HDMI na počítači alebo do konektora DVI-D na replikátore portov. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami.